Pomoc psychologiczna

Możesz otrzymać szybką i fachową pomoc jeśli znajdziesz się w którejś z poniższych sytuacji lub doświadczasz chociaż jednego z podanych przykładowo stanów:

 • Kłopoty wychowawcze z dziećmi.
 • Dysfunkcje seksualne.
 • Dezorganizujący strach w konkretnych sytuacjach lub/i nieokreślony lęk. Ataki przerażenia.
 • Poczucie samotności, niezrozumienia lub/i odrzucenia.
 • Przygnębiające poczucie bezwartościowości.
 • Zamartwianie się, płaczliwość, nieśmiałość lub/i nadwrażliwość na krytykę.
 • Problemy osób starszych.
 • Trudności z radzeniem sobie z osobami chorymi psychicznie w rodzinie.
 • Niezrozumiałe stany euforii na przemian z depresją. Trudna do opanowania huśtawka nastroju.
 • Wybuchowość, rozdrażnienie, niepokój.
 • Złe samopoczucie, lub wrażenie nieadekwatności w kontaktach z ludźmi.
 • Różnorodne, niepokojące dolegliwości fizyczne przy braku ich uzasadnienia medycznego.
 • Poczucie winy.
 • Brak poczucia wpływu na własne życie.
 • Mała tolerancja na niepowodzenia.
 • Brak umiejętności doświadczania przyjemności.
 • Niemożność utrzymania stałych związków.
 • Trudności w wyrażaniu uczuć i emocji.
 • Brak radości w kontaktach społecznych.
 • Łatwość nawiązywania intensywnych ale nietrwałych związków.
 • Niechęć do wchodzenia w związki z innymi ludźmi.
 • Niska samoocena. Poczucie niższości.
 • Poczucie braku atrakcyjności.
 • Nadmierne zwracanie uwagi na stan zdrowia.
 • Nadmierne poczucie obowiązku.
 • Nadmierne poczucie odpowiedzialności za innych.
 • Poczucie braku kontroli nad własnym życiem.
 • Unikanie aktywności społecznej wymagającej kontaktów międzyludzkich z obawy przed krytyką, dezaprobatą czy odrzuceniem.
 • Podporządkowanie własnych potrzeb, potrzebom innych ludzi.
 • Nieuzasadnione dostosowywanie się do życzeń, wymagań i oczekiwań innych ludzi.
 • Obawa przed porzuceniem i koniecznością radzenia sobie sam/samej.
 • Wszelkie inne niepokojące stany, trudności, problemy i sytuacje, z którymi nie potrafisz poradzić sobie sam.

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi, pytania, wątpliwości, potrzebujesz wyjaśnień związanych konkretnie z Tobą i Twoją sytuacją lub po prostu chcesz porozmawiać skontaktuj się ze mną:

603 463 703 /od 9:00 do 20:00/ • psychoterapeuta@gmail.com

Copyright 2020 © Elżbieta Kołakowska Pracownia Psychologiczna Inspiracje | Wszelkie prawa zastrzeżona | Psycholog, psychoterapia, terapia par w Warszawie.

Polityka prywatności, informacje o cookies

Wykonanie: C10 Agencja Interaktywna