kryzysy

Doświadcza ich każdy bez względu na wiek, płeć, status społeczny, osobiste wybory, wyznawane wartości, czy odporność psychiczną. Są częścią życia, a nawet można powiedzieć, iż bez nich życie byłoby niemożliwe, ponieważ niemożliwy jest rozwój bez stresu, popełnianych błędów i trudności. Ten pozytywny aspekt kryzysów może być spełniony tylko wtedy gdy osoba potrafi sobie radzić z trudnymi sytuacjami i pomimo załamania linii życiowej, wychodzi z nich w stanie umożliwiającym dalsze funkcjonowanie, a nawet sprawia, iż staje się bogatsza wewnętrznie i skuteczniejsza w zewnętrznych w działaniach.

Z wieloma kryzysami radzimy sobie sami i to całkiem dobrze, choć nie zawsze od razu potrafimy to pozytywnie ocenić.

Bywa jednak i tak, że następuje załamanie, wobec którego czujemy się bezradni i pokonani, a które dotyka nas tak dotkliwie, iż nie potrafimy funkcjonować na dotychczasowym, normalnym dla nas, poziomie.

Pomoc, którą proponuję w tym zakresie, polega na wielu konkretnych oddziaływaniach, dostosowanych indywidualnie do sytuacji każdej osoby, od wsparcia emocjonalnego, poprzez zrozumienie i analizę przyczyn i skutków niekorzystnej sytuacji, do opracowania szybkiej, najbardziej optymalnej strategii rozwiązania podstawowych konfliktów umożliwiającej wyjście z kryzysu. Istotnym elementem tego procesu jest także uzyskanie wglądu w istnienie utrwalonych wewnętrznych nieuświadamianych tendencji i procesów uniemożliwiających realistyczną ocenę własnej roli w powstawaniu i powtarzalności kryzysów.