PORADY PSYCHOLOGICZNE

PRZEZ TELEFON

PRZEZ KOMUNIKATOR INTERNETOWY

Kilka ważnych uwag:

1. Porady psychologiczne nie są psychoterapią. Nie każdy problem wymaga psychoterapii, lub osobistego kontaktu z psychologiem. Tę formę pomocy psychologicznej kierujemy do:

2. Osób, których problem nie wymaga psychoterapii i bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Jeśli w czasie takiego kontaktu psycholog uznana, że problem przekracza możliwości pomocy zarezerwowane dla poradnictwa psychologicznego, osoba zostanie o tym poinformowana i zaproponowany jej będzie odpowiedni specjalista.

3. Poradnictwo psychologiczne w tych formach polecamy osobom:

- mieszkającym poza Warszawą;
- Polonii w krajach Unii Europejskiej, Kanady i Stanów Zjednoczonych;
- z ograniczoną możliwością poruszania się;
- będącym w bieżącym kryzysie, w czasie gdy np. z powodu pory dnia, kontakt z psychologiem jest niemożliwy;
- przeżywającymi głąboką samotność;
- opiekujących się małymi dziećmi lub osobami starszymi;