zdradawu

KILKA WAŻNYCH UWAG O ZDRADZIE I TERAPII PO ZDRADZIE:

Twój ogromny ból, żal, gniew i/lub rozpacz po zdradzie są adekwatne, normalne i masz do nich absolutne prawo. Nie będzie jednak dobrze gdy pozwolisz im kierować Twoimi zachowaniami, gdy stracisz nad nimi kontrolę. Terapia ma Ci pomóc przeżyć takie trudne uczucia, wyrażać je i zrozumieć, bez skierowywanie ich przeciw sobie.

Zdrada jest przewidywalna. Sygnały wskazujące na możliwość jej wystąpienia pojawiły się wcześniej w Waszym zwiazku, ale nie dostrzegaliście ich, lub nie potrafiliście ich rozpoznawać. Dlatego ważne jest, aby nauczyć się je identyfikować i w przyszłości wykorzystywać dla Waszego dobra, do umacniania związku.

Wasz związek po zdradzie będziecie mogli uratować jeżeli oboje będziecie mieli odwagę przyznać się do własnych błędów i podejmiecie wysiłek pracy nad ich usunięciem - jeśli oboje się zmienicie.

Jedną z istotnych przyczyn, które doprowadziły Wasz związek do kryzysu zakończonego zdradą, był brak świadomości źródeł braku satysfakcji w związku lub/i nieumiejętność radzenia sobie z różnicami między Wami. Terapia ma na celu także opanowanie tych umiejetności.

Zdrada ma dwa ważne aspekty - zaangażowanie emocjonalne, erotyczne lub/i seksualne w relacji z osobą trzecią, oraz nieuczciwość wobec partnera, z którym jest się w związku. Rozpoznanie i zrozumienie przyczyn jekie doprowadziły związek do zaangażowania się jednej ze stron w inną relację nie jest i nie może być usprawiedliwieniem nieuczciwości.