Podatność na Syndrom Desdemony© przejawiają szczególnie osoby pierwotnie dotknięte takimi problemami jak:

  • Syndrom DDA /dorosłego dziecka alkoholika/
  • Syndrom kobiety bitej.
  • Syndrom wyuczonej bezradności.
  • Nabyty syndrom braku odporności wobec przemocy /AVIDS/
  • Zaburzenia osobowości.
  • Poczucie niskiej wartości.
  • Niedojrzałość emocjonalna.

Wymienione czynniki nie są warunkami bezwzględnymi.

Należy zaznaczyć, że irracjonalną, czy chorobliwą zazdrość przejawiają także kobiety, a syndrom Desdemony dotyczy wtedy mężczyzn.