Poradzenie sobie z konsekwencjami zdrady w taki sposób, by związek przetrwał, jest możliwe. Moje wieloletnie doświadczenie w pracy z parami doświadczonymi przez zdradę wskazują, iż zdrada może stać się początkiem rekonstrukcji związku na nowych zasadach, gwarantujących jego większą trwałość. Wymaga to intensywnej, wspólnej pracy terapeutycznej.

Terapia po zdradzie, którą Państwu proponuję, może objąć osobę zdradzoną, tę która zdradziła, lub obie strony.

Jej zakres obejmuje:

Przezwyciężenie szoku i bólu zdrady.

Postępowanie z dziećmi, znajdującymi się w domu, w którym doszło do zdrady miedzy rodzicami lub opiekunami.

Zrozumienie i opanowanie odczucia „zwariuję, nie wytrzymam tego” .

Odpowiedź na pytanie „dlaczego zdradził/a”?

Podjęcie odpowiedzialność za wyrządzony ból.

Ocenę, czy po zdradzie nasz związek warto jeszcze ratować ?

Poznanie i zrozumienie uczuć, które teraz w nas są i tych, których brak?

Odpowiedź na pytanie „kim on/ona naprawdę jest”?

Dylemat - jak, kiedy i o co pytać, a o co nie pytać, by szczegóły dotyczące zdrady pomogły, a nie wyrządziły jeszcze większej krzywdy. Niekontrolowana ciekawość może być takim samym wrogiem jak zdrada.

Analizę genezy zdrady.

Pokonanię strachu przed ponownym zaufaniem.

Wzmacnianie zaufanie do samego/samej siebie.

Odbudowywanie wzajemnego zaufania.

Zyskiwanie siły i odwagi, by poznać i zrozumieć przyczyny tego, jak partner utracił uczucia do Ciebie?

Zyskiwanie siły i odwagi, by poznać i zrozumieć przyczyny tego, jak utraciłem/łam uczucia do partnerki/partnera?

Opanowanie umiejętności przyjmowania najtrudniejszych prawd.

Stawianie czoła czynnikom, które doprowadziły do zdrady.

Zrozumienie mechanizmów powstawania i utrwalania się podatność na zdradę i zapobiegania jej?

Rozpoznawanie uczuć, które narażają mnie na zdradę.

Budowanie nowego, silniejszego, odpornego na zdradę związku.