psindywi

 

Prowadzę psychoterapię indywidualną, krótkoterminową, ukierunkowaną na wiele aspektów i trudności, wymienionych w części OBSZARY POMOCY.

Skutecznie możesz sobie pomóc, szczegółnie jeśli Twoim problemem jest:

 • nieśmiałość,
 • brak pewności siebie,
 • trudności decyzyjne,
 • niepokój,
 • lęk,
 • zaburzenia nastroju,
 • kryzys życiowy,
 • trudności w kontaktach z ludźmi,
 • smotność,
 • trudności w budowaniu trwałych, saktysfakcjonujacych związków,
 • pracoholizm,
 • uzależnienia
 • zaburzenia jedzenia

Kieruję się zasadą, że rozwiązywanie problemów nie powinno trwać latami.