Prywatny gabinet psychoterapii

i poradnictwa psychologicznego

w Warszawie

Psychoterapia indywidualna, psychoterapia par, psychoterapia rodzin.

Terapia Poznawczo-Behawioralna /TPB/

Terapia Krótkoterminowa

Dialog Motywujący /DM/

 

ELŻBIETA KOŁAKOWSKA

psycholog kliniczny

psychoterapeuta

 

30 lat doświadczenia zawodowego w Polsce i w USA

Warszawa, ul. Światowida 63

psychoterapeuta@gmail.com

Poniedziałek9:00 - 20:00
Wtorek9:00 - 20:00
Środa9:00 - 20:00
Czwartek9:00 - 20:00
Piątek9:00 - 20:00
Sobota11:00 - 17:00

Każda osoba ma wewnętrzną motywację do rozwoju i zdolność do zmiany, w tym zdolność do znajdywania własnych odpowiedzi na przeżywane problemy, jeżeli będzie miała zapewnione warunki pełnego osobistego bezpieczeństwa. Stworzenie jak najlepszych takich warunków jest moją odpowiedzialnością jako psychologa.

Pod moim kierunkiem będziemy podążali razem, prowadzani przez Twoje przekonania, potrzeby i wartości, do Twoich celów i zmian.

Moje zawodowe credo

MOJE ZAWODOWE CREDO – czyli w co wierzę jako psycholog.

Psychoterapia on line

Porady psychologiczne nie są psychoterapią. Nie każdy problem wymaga psychoterapii, lub osobistego kontaktu z psychologiem [...]

Orientacja seksualna

Termin "orientacja seksualna" odnosi się do stałej tendencji doświadczania erotycznych i uczuciowych reakcji w stosunku do mężczyzn, kobiet lub mężczyzn i kobiet oraz wynikające z tego poczucie własnej tożsamości.

Zazdrość

Można długo dywagować nad tym, co jest zazdrością normalną, a co patologiczną i gdzie przebiega granica między nimi. Najkrócej można powiedzieć, że zazdrość patologiczna to taka zazdrość, która jest głucha ślepa na oczywiste dowody własnej omylności, niszczy zdrowe relacje między ludźmi, a w skrajnych przypadkach prowadzi do aktów przemocy.

Alkohol

Normalny, przeciętny człowiek chce wiedzieć, co jest dla niego dobre, a co złe, kiedy zachowuje się normalnie, a kiedy jego reakcje świadczą o patologii. Mamy na to normy, kryteria, zwyczaje, niepisane i pisane umowy [...]

Jak się odważyć?

Jeśli powstało w Tobie to pytanie, to prawdopodobnie powstała już, lub rodzi się w Tobie potrzeba kontaktu z psychologiem.

Kryzysy

Doświadcza ich każdy bez względu na wiek, płeć, status społeczny, osobiste wybory, wyznawane wartości, czy odporność psychiczną. Są częścią życia, a nawet można powiedzieć, iż bez nich życie byłoby niemożliwe, ponieważ niemożliwy jest rozwój bez stresu, popełnianych błędów i trudności.

Psychoterapia par

Czy nasz związek można ocalić? Terapia daje możliwość rozpoznania szkodliwych przekonań. Jest to też okazja na spojrzenie na związek z innej perspektywy, z dystansu. W terapii małżeńskiej uczymy się rozmawiać w nowy sposób, inaczej niż w domu.

Rozstanie

Ból psychiczny jest sygnałem straty czegoś ważnego. Ból rozstania jest sygnałem straty kogoś ważnego. Ból rozstania może też mówić o krzywdzie, zranieniu.

Pracoholizm

Pracoholicy nie potrafią krytycznie ocenić własnego stosunku do pracy, a stan permanentnego przemęczenia jest dla nich normą. Myśl o odpoczynku z dala od pracy, czy o wakacjach przeraża ich, a weekendy w domu są zawsze najgorszymi dniami w tygodniu [...]

Psychoterapia, czym jest?

PSYCHOTERAPIA jest leczenim w dialogu klient-psycholog. Celem jest zmiana, zdefiniowana przez klienta.

Obszary indywidualnej pomocy psychologicznej

Możesz otrzymać szybką i fachową pomoc jeśli znajesz się w którejś z poniższych sytuacji lub doświadczasz chociaż jednego z podanych przykładowo stanów: Depresja, ataki przerażenia, poczucie samotności, niezrozumienia lub/i odrzucenia [...]

Zdrada

ZDRADA oznacza poważny kryzys związku, lub jego koniec. Pojawia się jak grom z jasnego nieba lub potwierdza obecną od jakiegoś czasu intuicję.

Pomoc dziecku, gdy rodzice się rozstają

Tę pomoc dziecku oferujemy poprzez profesjonalną pomoc rozstającym się rodzicom, by mogli, w trudnej dla siebie sytuacji, lepiej i skuteczniej pomagać swojemu dziecku, dla którego ich rozstanie może być doświadczeniem ponad siły.

Inne uzależnienia

Proponuję osobom zainteresowanym fachową ocenę poziomu nadużywania/uzależnienia od alkoholu, leków i innych substancji.

Formy pomocy

psychoterapia i porady psychologiczne