Możesz otrzymać szybką i fachową pomoc jeśli znajesz się w którejś z poniższych sytuacji lub doświadczasz chociaż jednego z podanych przykładowo stanów:
 • Depresja.
 • Ataki przerażenia.
 • Poczucie samotności, niezrozumienia lub/i odrzucenia.
 • Przygnębiające poczucie bezwartościowości.
 • Zamartwianie się, płaczliwość, nieśmiałość lub/i nadwrażliwość na krytykę.
 • Problemy osób starszych w rodzinie.
 • Trudności z radzeniem sobie z osobami chorymi psychicznie w rodzinie.
 • Niezrozumiałe stany euforii na przemian z depresją.
 • Trudna do opanowania huśtawka nastroju.
 • Wybuchowość, rozdrażnienie, niepokój.
 • Złe samopoczucie, lub wrażenie nieadekwatności w kontaktach z ludźmi.
 • Różnorodne, niepokojące dolegliwości fizyczne, przy braku ich uzasadnienia medycznego.
 • Poczucie winy.
 • Brak poczucia wpływu na własne życie.
 • Mała tolerancja na niepowodzenia.
 • Brak umiejętności doświadczania przyjemności.
 • Niemożność utrzymania stałych związków.
 • Trudności w wyrażaniu uczuć i emocji.
 • Brak radości w kontaktach społecznych.
 • Łatwość nawiązywania intensywnych ale nietrwałych związków.
 • Niechęć do wchodzenia w związki z innymi ludźmi.
 • Niska samoocena. Poczucie niższości.
 • Poczucie braku atrakcyjności.
 • Nadmierne zwracanie uwagi na stan zdrowia.
 • Nadmierne poczucie obowiązku.
 • Nadmierne poczucie odpowiedzialności za innych.
 • Poczucie braku kontroli nad własnym życiem.
 • Unikanie aktywności społecznej wymagającej kontaktów międzyludzkich z obawy przed krytyką, dezaprobatą czy odrzuceniem.
 • Podporządkowanie własnych potrzeb, potrzebom innych ludzi.
 • Nieuzasadnione dostosowywanie się do życzeń, wymagań i oczekiwań innych ludzi.
 • Obawa przed porzuceniem i koniecznością radzenia sobie sam/samej.
 • Wszelkie inne niepokojące stany, trudności, problemy i sytuacje, z którymi nie potrafisz poradzić sobie sam.