© Indywidualny Program Trerapii Zazdrości - IPTZ

IPTZ skierowany jest:

1. Do osób przeżywających męczącą zazdrość o kogoś, będących w związku, oraz do tych, którzy aktualnie nie są z nikim w bliskiej relacji, ale zdają sobie sprawę z tego, że zazdrość jest ich problemem, bez względu na to z kim się wiążą.

2. Do osób będących w związku z osobą o nie zazdrosną, doświadczających własnej bezsilności i braku satysfakcji w relacji.

3. Do par dotkniętych problemem zazdrości, chcących pozytywnie zmienić jakość wspólnego życia /praca wspólna/.

4. Jeżeli osoba lub związek przeżywa właśnie kryzys, praca w pierwszym etapie koncertuje się na jego przezwyciężeniu.

Potrzebny CZAS:

przeciętnie 8 do 20 godzin sesji w zależności od złożoności problemu /raz, lub dwa razy w tygodniu/

Terapia wymaga zaangażowania i wytrwałości. Najważniejsze jest to co wprowadzisz w życie. Między sesjami czasami będziesz dostawał/la/ pracę domową. Nie jest to „praca domowa” w szklonym znaczeniu. Jest szansą na świadome i celowe wprowadzenie w życie tego, co poznasz i czego nauczysz się na sesjach z psychologiem, z możliwością omówienia z nim ewentualnych trudności. Na ile będziesz chciała/ł skorzystać z tej formy pomocy, zależy od Ciebie.

Uwaga: w przypadku zaburzeń osobowości należy przyjąć znacznie dłuższą perspektywę czasową /nawet do 12 miesięcy terapii, raz w tygodniu/ .

Istnieje także możliwość odbycia sesji w weekendowych blokach:

Na przykład:

3 dni weekendowe x 4 godziny / 1 godzinna przerwa /
2 dni weekendowe x 6 godzin / 2 jednogodzinne przerwy /
5 dni weekendowe x 4 godziny / 1 godzinna przerwa /

Praca w blokach jest kwestią umowy między nami.
Tę formę polecam szczególnie osobom spoza Warszawy.

Przerwy można wykorzystać np. na posiłek na miejscu, lub w pobliskiej restauracji, czy na spacer w miejscowym parku.

Parę dodatkowych ważnych uwag:

Pojedyncza osoba nie jest odpowiedzialna za pomyślność związku. W przypadku decyzji o udziale w programie pary dotkniętej problemem zazdrości, zasady ustalania ilości spotkań i koszty finansowe są takie same, jak w przypadku pracy indywidualnej.

Poradzenie sobie z zazdrością ze strony osoby zazdrosnej, nie oznacza automatycznie poradzenia sobie z jej konsekwencjami, szczególnie gdy zazdrość korodowała związek od dłuższego czasu, lub gdy była na tyle intensywna, iż zdążyła wyrządzić głębokie rany. Wymaga to dodatkowej pracy i czasu i jest to warunek niezbędny by związek mógł nadal funkcjonować na nowych, zdrowych zasadach.

Często zdarza się, że gdy zazdrość słabnie i nie razi już swoją destruktywną siła, okazuje się, że związek ma inne poważne problemy, niezwiązane z zazdrością. W takiej sytuacji terapia może być kontynuowana, na zasadach wspólnie ustalonych.

Zdarza się, iż w związku są dwie osoby o siebie zazdrosne. W takim przypadku zalecana bywa najpierw, lub równolegle z terapią wspólną, terapia indywidualna każdej ze stron.

Zdarza się, że osoby dotknięte zazdrością przychodzą na terapię zbyt późno, gdy związku nie można już uratować. W takim przypadku oferuję pomoc w poradzeniu sobie z rozstaniem i rozpoczęciem nowego etapu w życiu.

©Indywidualny Program Terapii Zazdrości /IPTZ/ w ramach diagnozy wstępnej, pozwala już na początkowym etapie, na precyzyjne określenie realnych szans związku na osiągnięcie oczekiwanych celów.

©Indywidualny Program Terapii Zazdrości /IPTZ/, oparty na metodach podejścia poznawczo-behawioralnego i motywującego, stosowany i udoskonalany przeze mnie od wielu lat, jest krótkoterminowy, intensywny i skuteczny. Jego autorski charakter sprzyja elastyczności i otwarciu na nowe rozwiązania w poszukiwaniu skutecznej pomocy osobom cierpiącym z powodu zazdrości.