orientacja-teczaml

Termin 'orientacja seksualna' odnosi się do stałej tendencji doświadczania erotycznych i uczuciowych reakcji w stosunku do mężczyzn, kobiet lub mężczyzn i kobiet oraz wynikające z tego poczucie własnej tożsamości. Orientacja seksualna jest generalnie klasyfikowana jako heteroseksualna, biseksualna lub homoseksualna, z rozpiętością między tymi punktami widzianą jako kontinuum, co oznacza praktycznie, że człowiek nie musi być wyłącznie homo lub hetero-seksualny. Co więcej orientacja seksualna może rozwijać się w czasie i różni ludzie w różnych okresach życia mogą zdawać sobie sprawę z tego, że są homoseksualni, heteroseksualni lub bi-seksualni.

Orientacja seksualna ma kilka aspektów w tym: doświadczanie stałego pociągu uczuciowego i seksualnego do ludzi o określonej płci, rozwinięcie własnej prywatnej tożsamości homo, hetero lub biseksualnej, rozwinięcie publicznej tożsamości bazującej na orientacji seksualnej oraz identyfikacje z innymi ludźmi o tej samej orientacji.

Należy odróżnić orientację seksualną od zachowań seksualnych. Fakt, że dana osoba wykazuje homoseksualne lub inne zachowania, lub nie wykazuje żadnej aktywności seksualnej nie jest wystarczający do określenia orientacji seksualnej tej osoby. Według naukowców każda definicja seksualności, która opiera się wyłącznie na zachowaniu seksualnym jest niekompletna i wprowadza w błąd. Wobec tego, wiele osób, które identyfikują się jako geje czy lesbijki i czują stały pociąg do osób tej samej płci, wykazują czasami zachowania heteroseksualne. Podobnie, osoby identyfikujące się jako heteroseksualne mogą czasami wykazywać zachowania homoseksualne. Tak samo jak w przypadku heteroseksualistów, niektóre osoby homoseksualne nie wykazują żadnych zachowań seksualnych. Niektóre ze związków gejów czy lesbijek, znów podobnie jak w przypadku heteroseksualistów, nie zawierają komponentu seksualnego.