MOJE ZAWODOWE CREDO – czyli w co wierzę jako psycholog.
baner_ptak_pionowy

1. Każda osoba ma wewnętrzną motywację do rozwoju i zdolność do zmiany, w tym zdolność do znajdywania własnych odpowiedzi na przeżywane problemy, jeżeli  będzie miała zapewnione warunki pełnego osobistego bezpieczeństwa. Stworzenie jak najlepszych takich warunków jest moją odpowiedzialnością jako psychologa.

 

2.  Moja rola psychologa polega na pomocy osobie w jej pracy nad własnymi odpowiedziami, czy rozwiązaniami problemów.

 

3.  Uczciwa relacja terapeutyczna, oparta na partnerstwie, szacunku, empatii i akceptacji, jest jednym z podstawowych wartości jakimi kieruję się w mojej pracy.

 

4.  Empatię rozumiem jako zdolność do odzwierciedlania uczuć drugiej osoby.

 

5.  Empatię uważam za praktyczną umiejętność, opartą na wewnętrznej gotowości i zainteresowaniu, wymagającą świadomego i celowego stosowania odpowiednich umiejętności. 

 

6.  Każda osoba ma prawo do swobodnego przeżywania i wyrażania uczuć.

 

7.  Każda osoba ma prawo do bycia tym kim jest, kimkolwiek jest w danym momencie.

 

8. Relacja klient-psycholog jest żywym kontaktem między rzeczywistymi osobami.

 

9. Moją rolą, jako psychologa, jest możliwie najlepsze zrozumienie wewnętrznego, subiektywnego świata osoby, z jej punktu widzenia, a nie z mojego.

 

10. Ekspertem od problemu danej osoby jest ona sama. Cele i zadanie jakie sobie stawia, oraz ich ocena, należy do niej.

 

11. Problemem osoby nie jest osoba. Problemem jest problem.

 

12. Każdy człowiek wie najlepiej co go boli. Każdy człowiek wie, co może mu pomóc. Czasem jednak, próbując sobie pomóc, stosuje nieskuteczne metody. Moją rolą, jako psychologa, jest pomoc osobie w znalezieniu nowych sposobów zastosowania tej posiadanej wiedzy, jeśli taka jest jej wola.

 

13. Jako osoba mam głębokie zaufanie do swoich doświadczeń. Jako psycholog mam głębokie zaufanie do subiektywnych doświadczeń klienta.

 

14. Subiektywne znaczenia, jakie nadajemy temu, co nas w życiu spotyka, kształtują i tworzą nasze życie.

 

15. Każdy ma prawo ufać empirycznej trafności własnych doświadczeń.

 

16. Żadna moja interpretacja problemów osoby nie jest lepsza od znaczeń, jakie ona sama nadaje swoim problemom.

 

17. W kontakcie z klientem ważniejsze jest dla mnie słuchanie tego, co mówi, oraz rozumienie tego, co ma na myśli, niż dociekanie dlaczego tak myśli.  

 

18. Moją pracę uważam za skuteczną jeśli prowadzi do ewolucji znaczeń, jakie osoba nadaje swojemu problemowi - gdy pojawiają się alternatywne znaczenia, czyli nowy sens - wtedy następuje zmiana w postaci nowych możliwości postaw i zachowań.  

 

19. Nowe znaczenia powstają i są doświadczane w dialogu klient-psycholog.

 

20. Dialog psychologa z klientem nie jest maszynką do mielenia myśli. Tan dialog to zdolność psychologa do słyszenia i przyjęcia znaczeń kryjących się za słowami, w skupieniu i zaciekawieniu drugą osobą.

 

21. Każdy człowiek ma wystarczające możliwości i umiejętności by rozwiązywać swoje problemy. Czasem jednak traci z oczu to, co jest jego siłą, przez co traci nadzieję, bo koncentruje się na nieskutecznych sposobach ich rozwiązywania, powtarzając je i w ten sposób tkwi w impasie.

 

22. Impas nie jest brakiem możliwości zmiany – jest ważnym etapem w procesie zmiany.

 

23. Osoba, która pragnie zmiany i jednocześnie w nią nie wierzy, straciła nadzieję, a nie swoje umiejętności i możliwości dokonywania zmian.

 

24. Brak nadziei to brak poczucia zdolności lub/i możliwości do dokonania zmian. To rodzaj oceny, interpretacji siebie lub własnej sytuacji, w jakiej się znalazł.

 

25. Skupienie się na przywróceniu nadziei na zmianę bywa ważniejsze od odpowiedzi na pytanie „dlaczego” brak jest zmiany, czyli dlaczego problem istnieje. Rozmowa o rozwiązaniach bywa skuteczniejsza od rozmowy o problemach.

 

26. Moja wiedza, oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe, przekonują mnie, że najbardziej skuteczne w pracy klinicznej, jest podejście i metody terapii poznawczo-behawioralnej /TPB/ i Motivational Interviewing /MI/ - Dialogu Motywujacego /DM/. Łączę oba te podejścia i sama o sobie myślę, że najbliższa mi jest "terapia poznawczo-motywująca".  

Pod moim kierunkiem, podążamy razem, prowadzeni przez Twoje wartości, przekonania i pragnienia, do Twoich celów i zmian.