PRZYKŁADOWE PROBLEMY, JAKIE MOŻESZ ROZWIĄZAĆ W RAMACH ©Indywidualnego Programu Terapii Zazdrości /IPTZ/:

Każda zazdrość jest inna. Plan naszej pracy ustalamy wspólnie, kierując się Twoimi potrzebami i Twoimi celami. Jest on indywidualnie ustalany, dlatego prezentowane tutaj problemy są przykładowe, uogólnione i dotyczą obu stron – osoby zazdrosnej i osoby, o którą ktoś jest zazdrosny.

Identyfikacja i rekonstrukcja kluczowych, destruktywnych, irracjonalnych przekonań, założeń i automatycznych negatywnych myśli /schematów poznawczych/ wiążących się z zazdrością, oraz towarzyszących im uczuciom, istotnym w powstawaniu i utrzymywaniu się Twojego problemu.

Identyfikacja Twoich typowych błędów myślenia nasilających i utrwalających zazdrość.

Poznanie i stosowanie konkretnych metod kontroli negatywnych, automatycznych myśli dotyczących zazdrości.

Jak radzić sobie z niepewnością i negatywnymi skutkami potrzeby 100% pewności – rozumienie i ćwiczenie konkretnych sposobów.

Zazdrość: od obaw do obsesji - gdzie jestem i jak wrócić do ufności i zaufania. Czy moja zazdrość jest patologiczna, jakie to ma znaczenie i konsekwencje?

Jak utrzymywać stan rozsądnej równowagi między nieufnością, a zaufaniem?

Różne formy kontroli drugiej osoby, jako destruktywne sposoby radzenia sobie z irracjonalnym poczuciem zagrożenia w związku. Umiejętność nazywania i wyrażania uczuć, jako nowe sposoby radzenia sobie z negatywnymi uczuciami własnymi i partnera/ki.

Metody powstrzymujące eskalację konfliktów w związku, stwarzanych przez niekontrolowaną zazdrość.

Poczucie winy – zły interpretator i zły doradca. Jak sobie radzić?

Ocena przyczyn, stopnia i mechanizmów destruktywnego wikłania się w emocje, myśli i zachowania osoby zazdrosnej.

Jak zachować zdrowy dystans i kontrolę wobec emocjonalnej inwazji osoby zazdrosnej?

Zostać czy odejść? Jak ocenić, czy mój związek warto naprawiać, czy odrzucić? Kolejna szansa – pod jakimi warunkami?

Identyfikacja własnych sposobów naruszania osobistych granic drugiej osoby. Rozumienie przyczyn i konsekwencji, oraz wypracowanie sposobów utrzymywania satysfakcjonujących relacji bez przekraczania tych granic.

Zdefiniowanie, rozumienie i wzmacnianie własnych psychologicznych granic, czyli wewnętrznych systemów ochronnych w relacji z osobą zazdrosną. Jak korzystać z empatii bez gubienia się w czyichś uczuciach?

Jak wyzbyć się odpowiedzialności za nie swoje myśli, uczucia i zachowania? Jak budować i zachowywać własną autonomię w relacji z osobą zazdrosną?

Jak wprowadzić w życie zasadę „nie muszę robić niczego, czego nie chcę robić", czyli jak wyznaczyć zdrowe, nienaruszalne, ale elastyczne granice troszczenia się o drugą osobę w związku.